När du investerar är det spännande att upptäcka om du väntat: ..av rätt anledning och din investeringstes “spelas upp” på det sättet du förväntat dig eller……. du väntat i onödan eftersom det helt enkelt visar sig att du hade helt fel.

Johan Bynélius - 04 Nov 2019