Mycket snack om det under året. Nu har rotation börjat. Bort från tech och growth och mot value.

Är trenden bestående?

Ja och nej.

Det finns ett cyklist inslag som gör att när skillnaden mellan value och growth blir för stor så kommer det lägre priset på value till slut ge bättre avkastning även om bolagen i value kategorin är sämre.

Det finns dock också ett sekulärt inslag. Perioden 1960-2010 är inte den samma som efter 2010. Nu är vi en period där allt digitaliseras. Vinnarna som tar över mot tradionella bolag första plats gör det på ett lågkapitalintensivt sätt. De bygger inte book value. Inget konstigt att de rankas dåligt med gammalmodiga mätessätt.

Fama French visade att valuebolag överpresterar. Då. Nu är det en annan värld. Deras studior blir backspegels förvaltning. Se ut genom vindrutan istället. Vi är nu i en period som mer liknar slutet av 1800-talet.

Vi förvaltare vet att vi måste utvecklas. När är det dags för Morningstar och Indexleverantörerna att ta fram en mer tidsanpassad mätesticka för att hitta värdebolagen.

Jag är en värdeinvesterare. Inte för att jag investerar i lågt P/B eller P/E. Jag är det för att jag investerar med en säkerhetsmarginal till det jag bedömmer vara underliggande värdet.

Grahams “Margin of Safety”

Johan Bynélius - 17 Nov 2020