Steve Baer skrev en uppsats som han kallade tvättline-paradoxen: Om du tar ner en tvättlina och köper ett torkskåp så kommer elkonsumtionen att öka. Om du skrotar torkskåpet och köper en tvättlina så kommer elkonsumtionen att minska. Solen som nu torkar kläderna får inget beröm i graferna. Paradoxen tycker jag är en bra påminnelse om att värde kan skapas på olika ställen i värdekedjan. Ibland glöms viktiga värdekällor bort. Hur kunde Skype bli framgångsrikt? Värdekälla: Internet Traditionella telekombolagen bygger master och annan infrastruktur. Skype använde värdekällan internet. Värdekälla: CPU Telekombolagen köper in en Siemens eller Ericsson switch. Skype använde datorernas befintliga CPU. Värdekälla: Oanvänd CPU Telekombolagen använder Voice over IP gateways från Cisco. Skype använde oanvänd CPU kraft och gjorde vissa datorer till supernoder. Andra bolag som använt “bortglömda” värdekällor: Google och Facebook låter användarna skapa innehållet. Uber är ett taxibolag utan taxibilar och AirRnB är ett hotell utan rum

Johan Bynélius - 21 Mar 2019