-låg kostnad -differentiering Om två bolag allt annat lika har samma kostnader så kommer de få samma vinst. Om ett av bolagen har kostnadsfördelar kommer vinsten i detta bolag vara högre. Hur åstadkommer ett bolag lägre kostnader? Några exempel. -marknadsledare -unik förhandlingsstyrka över leverantörer -unik tillgång till råmaterial -skicklig ledning -decentraliserat och kostnadseffektivt huvudkontor Hur kan ett bolag differentiera sig? -unik roll i värdekedjan -höga inträdesbarriärer -produkt differentiering kan ta sig många uttryck: kundvård, leveranstid,kvalité,service, garantiåtagande etc etc Framtiden tillhör de bolag som har produkter och tjänster som innehåller mindre fysiska tillgångar och mer immateriella tillgångar. Produkter byggda på smartness är svårare att konkurrera med. Ett bra test på om bolaget har en bestående konkurrensfördel är att bolaget får en högre marginal i kompensation för den bättre produkt eller tjänst bolaget erbjuder än vad konkurrenterna kan skapa. På så sätt blir bolagets avkastning på investerat kapital högre än konkurrenternas avkastning som inte kan differentiera sig.

Johan Bynélius - 29 Jun 2020