Vad kan vi lära oss av andra länder om Corona Viruset?

Hur kommer Corona smittan utvecklas i Sverige om vi går samma väg som andra länder. Dag 1 i Sverige var 6:e mars. Den närmaste veckan kommer fallen i Sverige i så fall öka lavinartat. Dag 2: 137 fall ökar med i snitt 70% Dag 3: 220 fall som ökar med ca 60% Dag 4: 350 fall som ökar med ca 50% Dag 5: 525 fall etc etc . Tror det är klokt av alla som kan distansjobba att göra det den närmaste tiden då smittan är som värst. Om du inte tror att Corona Viruset är en fara för dig så är det ändå respektfullt att undvika att smittan sprids med tanke på alla andra som tillhör riskgrupperna.

Johan Bynélius - 09 Mar 2020