I de flesta gamla affärsmodellerna strömmar värdet i en riktning genom företagets värdekedja. Värde skapas i form av varor eller tjänster som säljs till kunderna nedströms i värdekedjan. Det finns två typer av värdekedjebolag (VKB) Produktföretag Serviceföretag Värdekedjan var en av de stora konkurrensfördelarna för företagen innan internet föddes. VKB fokuserar på att skapa värde internt och sälja det värdet nedströms till kunderna. Värdet flyter från tillverkare eller tjänsteleverantörer till kunderna. I den här modellen är de resurser som ett företag äger och kontrollerar internt dess mest värdefulla tillgångar. Vad har Alphabet, Facebook, Ebay, Paypal, Mastercard, Visa, Booking och Microsoft gemensamt förutom att de är framgånsrika? De är alla nätverksföretag. Dagens nätverksföretag (NF) har en helt annan affärsmodell – ett värdeutbyte i ett nätverk som går i båda riktningarna. I den nya världen är nätverket det nya aggregatet av affärsvärde. NF äger inte produktionsmedlen utan de skapar förutsättningarna för kunderna att matchas. När ett VKB får en ny kund så skapas bara en ny relation. När ett NF får en ny användare så skapas en potentiell relation med alla i nätverket. Därför kan NF växa exponentiellt jämfört med VKB.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019