Risk är att inte förstå vad du gör.
När du diversifierar ökar risken att du investerar i något du inte förstår. Det minskar inte risken, det ökar risken. Risk är att inte förstå vad du gör. Det är bättre om du bara investerar i det du förstår istället för att äga många tillgångar utan att förstå vad du gör.
Diversifiering tillför bara värde om du inte vet vad som är bäst. Om du vet vad som är bäst minskar du bara din avkastning genom att diversifiera.

Risk är alternativkostnaden.
Ett bra exempel på detta är tillgångsallokering som marknadsförs av många finansiella rådgivare. Min åsikt är att det kan vara bra att sprida om du är osäker på vad som kommer gå bäst. Idag är det tydligt att bolag/aktier är bäst om du är långsiktig. Varför skall du då sprida risken till obligationer, fastigher, råvaror, hedgefonder etc etc. Det enda du åstadkommer är högre risk eftersom du riskerar att inte förstå vad du gör och högre risk eftersom du kommer få lägre alternativavkastning.

Risk är INTE svängningarna.
Om en tillgång inte skulle svänga så skulle den inte ge en avkastning.
Om en tillgång inte skulle svänga så skulle du inte kunna köpa superbilligt
Svängningarna är inte risk de är din vän

Johan Bynélius - 28 Dec 2020