A) Om vi antar att vi har en placeringshorisont som är kortare än 5 år.

-> Då är risk volatilitet och svängningarna i det du investerar i. Orsaken är att det finns en risk att det svänger till på ett negativt sätt, precis före du behöver pengarna.

B) Om vi antar att vi har en placeringshorisont som är längre än 5 år på vårt sparande.
-> Då är risk den avkastningen du kunde fått istället för det alternativ du valde. Alternativkostnaden.

Svängningarna/volatiliteten är i detta fall vår bästa vän. Utan den skulle vi inte få en hög avkastning.

Många glömmer att det är volatiliteten/svängningar som gör att investeringar i bolag ger den högsta avkastningen.

Om det inte svängde skulle du få samma avkastning som du får på bankkontot!

Johan Bynélius - 31 May 2021