Mina strukturella konkurrensfördelar har existerat så länge investeringar gjorts. Mina konkurrensfördelar är: -incitamentssystem. Jag får betalt när jag presterar. -> Därför presterar jag. -förvaltar mindre summor än mina konkurrenter. ->Därför kan jag investera i mindre bolag som ger högre avkastning – Mina konkurrenter har kortsiktigt kapital. Mitt kapital är långsiktigt. -> Därför kan jag investera i illivida tillgångar som ger högre avkastning.

Johan Bynélius - 15 Nov 2019