“B”:et i camp B står ju för Bargain. När marknaden bara går upp får man leta efter andra katalysatorer börsnedgångar. I O*Reillys fall var det hotet att Amazon skulle börja med bildelar. I Dollar Tree, Dollar General, Air Lease, Auto Home, Ali Babas fall var det USA- Kina handelskriget. Vanliga retailsvängningar kan också skapa möjlgiheter. Räcker att det varit en trög vinter . I American Towers fall var det ryktet om en sammanslagningen av T-Mobile och Sprint. Det händer alltid något som gör bolag på aktiemarknaden köpvärda. Om den underliggande tillgången. affärsmodellen eller distributionsmodellen fortfarande är intakt så skapar aktiemarknadens “drama queen utspel” fina köpmöjligheter.

Johan Bynélius - 29 Jun 2020