Tyvärr ser jag ofta ledare som faller offer för ”flumtänk” när det kommer till hur kapitalet ska investeras. Bristande kompetens inom kapitalallokering kan förstöra mer värde, snabbare än något annat ledningsbeslut. Vissa bolag betalar ut en utdelning bara för att utöka sin aktieägarbas. Vissa fonder/kapitalförvaltare investerar bara i bolag som ger utdelning. Beslutet att betala utdelningar bör vara baserat på en noggrann analys av vilka återinvesteringsmöjligheter som bolaget har. Om det går att få en avkastning på investeringen som överstiger företagets avkastningsmål genom att: 1) investera i den egna verksamheten 2) köpa upp bolag 3) köpa upp bolagets egna aktier (mer skatteeffektivt) I så fall är dessa alternativ i kronologisk ordning att föredra framför utdelning. Då maximerar du ränta på ränta effekten. Den allmänna bilden av att den bästa företagsledaren är den karismatiska som bygger imperium är totalt missvisande. De lyfts upp för de ger en bra mediastory. De verkliga hjältarna är de företagsledare som är duktiga på kapitalallokering och förstår sig på ränta på ränta effekten. Hjältarna? Då? Henry Singelton. Idag? Warren Buffett I framtiden? Jeff Bezos

Johan Bynélius - 22 Mar 2019