…men du kan få allt på din önskelista ändå! Låt oss anta att du är lärare och ska rätta uppsatser i skolan. Du får nu tre val: 1) Du får lämna in varje uppsats enligt ”löpande deadlines” som bestämts för respektive uppsats 2) Du kan bestämma dina egna deadlines 3) Du kan lämna in allting dagen innan en deadline som är satt av rektorn De flesta brukar välja alternativ 3. Wertenbroch skrev om sin test i Psychological Science 13 (2002) sid. 219-224. Han placerade sina testobjekt i ovanstående tre grupper och observerade följande: Grupp 1 hittade flest fel samtidigt som de utförde sin uppgift inom rätt tid. Grupp 2 som satte sina egna deadlines tog dubbelt så lång tid på sig och hittade färre fel. Grupp 3 som fick lämna allt sista dagen var absolut sämst. De rättade sämst och tog tre gånger så lång tid på sig att lämna in de rättade uppsatserna. Hur kan vi använda denna kunskap när vi investerar? Vi ska göra våra analyser utan påverkan från aktiemarknaden. Vi ska vara klara med analysen så att vi är förberedda och kan agera när kurserna dyker och möjligheterna dyker upp. Tomten kanske inte finns men det ska inte hindra dig från att skriva en önskelista på bolag. Du kanske fångar dig själv en fin julklapp tack vare att du är förberedd.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019