Tom Russo

Tom Russo söker bolag som kan återinvestera sina vinster och växa förutsägbart över en lång period. Dessa bolag ger en skattefördel för investerare eftersom orealiserad vinst inte beskattas. Han investerar också i högkvalitativa bolag med företagsledningar som vågar ta på sig investeringar på kort sikt för att bygga en starkare marknadsposition. De har ”the capacity to suffer” utan att bli påverkade av börsens kortsiktighet. Russo har också valt att specialisera sig på starka varumärken inom mat-, dryckes- och mediabranschen. Han investerade också tidigt utanför USA när detta var ovanligt. Fungerar hans strategi? Mellan 1996-2016 avkastade Russos Semper Vic 12% per år jämfört med S&P 500 som avkastade 9%. Vad har jag kopierat av honom? De delar av hans strategi som överlappar mina andra förebilders strategier. Det jag inte kopierat är hans superfokus på varumärken men jag säger inte nej till varumärken som till exempel Pepsi om bolaget stämmer med mina andra kriterier.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019