Hur skulle ditt liv se ut om du inte behövde jobba? Är du tidsfri eller tidsslav? Som anställd säljer du din arbetskraft mot tid. Tillspetsat kallar jag rollen som anställd för ”tidsslav”. Låt oss titta på dina intäktsmöjligheter. Tidsslav Ägare Endast 8,1% av de som nått en förmögenhet om 5 miljoner kronor har gjort det genom en hög lön. Full frihet över din tid får du först som ägare. Du kan starta ett bolag som huvudägare vilket är förenat med skyhög risk. Oftast ett korkat beslut. Ett bättre alternativ är att investera ditt överskottskapital så att du får en hög avkastning som delägare. Så långt allt väl. Det är nu mellanmjölksinvånarna gör bort sig. Istället för att göra ett logiskt och smart val, väljer de ett känt alternativ därför att resten av flocken gör det. Om du väljer ett välkänt alternativ som ger 7% istället för ett alternativ som ger 15% så kommer du vara tvungen att tillbringa en större del av livet som slav. Alla under 62 år har statistiskt minst 20 år kvar att leva. Skillnaden mellan 7% och 15% i avkastning på 20 år är 4X. Det innebär att ditt sparkapital kommer vara 4 ggr mindre värt jämfört med hen som valde logiskt. 4X mer frihet och resurser för dina sparpengar. Ibland är en spark i baken bästa medicinen!

Johan Bynélius - 25 Mar 2019