Det är de farligaste orden att ta i sin mun som investerare.

Trots det kommer jag ta dessa ord i min mun idag.

Historiskt har en koncentration av de största bolagen i index varit en signal att vi nått en bubbla i dessa bolag.

Idag har vi FAANG plus Microsoft som tagit stor del av index. Trots det ser jag inte bubblan. Två saker skiljer sig från tidigare i historien:

1) Räntan är låg vilket gör att kassaflöde långt ut i framtiden värderas högre. Bolag med lång tillväxt gynnas

2) Dagens vinnare kräver inte så mycket kapital som tidigare indexvinnare för att växa. Om vi har två bolag där ett bolag kräver 50 procent av kassaflödet för att växa 10 procent medan ett annat bolag bara kräver 10 procent av kassaflödet för att växa 10 procent. Då är det senare bolaget värt 80 procent mer.

Det är alldeles för många röster som skriker att FAANG är bubbelvärderade.

Jag tycker en bättre beskrivning är att jämföra FAANG plus MSFT med vad som händer när ett djur importeras till nytt område utan naturliga fiender.

Det djuret tar över.

-europeiska kaninen
-den grå ekorren
-katter
-vildsvin
-karpar

Johan Bynélius - 17 Aug 2020