Få dem att tro på en fantasi. Få dem att tro att det inte lönar sig att tänka. Tänk vilken konkurrensfördel du skulle ha om du var den enda som tänkte. På aktiemarknaden är det precis så. De smartaste människorna i världen som gått på de bästa finanshögskolarna har i många fall blivit indoktrinerade att marknaden är effektiv och att det inte går att överträffa index. De senaste åren har dessutom media indoktrinerat alla som inte jobbar i finans att det inte går att slå index – att det är onödigt att tänka. Om denna sanning (att det inte går att slå index) visar sig vara falsk, tänk då vilken otrolig potential att göra en bra affär som gömmer sig bland de oanalyserade bolagen utanför index. Varje gång någon säger att det är nästintill omöjligt att slå index småler jag för mig själv och tänker såhär: Det är omöjligt för dem – inte för mig.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019