Du undersöker var flest kulor träffar:

1,1 kula per m2 runt motorn
1,73 kulor per m2 på flygplanskroppen
1,8 kulor per m2 på resten av planet.

Slutsatsen du drar är att det är mer kulor på flygplanskroppen och på resten av planet än det är på motorn, så du bestämmer dig för att förstärka planet på flygplanskroppen.

Studien av kulhålen tog bara hänsyn till de planen som återvände. För att kunna fatta ett klokt beslut måste du ta hänsyn till kulhålen på alla flygplanen -även de som inte återvände.

Anledningen till att planen som återvände hade färre kulor i motorn vara inte för att de fick färre skott där, utan för att de plan som fick ett skott i motorn hade mindre chans att återvända hem.

Istället för att undersöka var kulorna träffade hade det varit smartare att undersöka var det inte fanns några kulhål.

När du placerar ditt kapital är det lika viktigt för dig att utvärdera en banks eller hedgefondsförvaltares alla fonder, även de som inte överlevt för att bilda dig en uppfattning om de är duktiga eller inte. Många av bankerna och hedgefondsförvaltarna lägger ner fonder som underpresterar vilket får dessa att verka betydligt duktigare än vad de faktiskt är.

Johan Bynélius - 07 Dec 2020