En man håller på att drunkna. Två män ser detta. En svensk och en amerikan. Svensken ser ett rep men kastar inte ut det till den som håller på att drunkna eftersom repet inte vetenskapligt visat sig klara livräddning. Amerikanen kastar i repet och räddar den som håller på att drunkna. Enligt en preliminär studie från New England Journal of Medicine framgår det att det experimentella läkemedlet Remdesivir förkortar vårdtiden för covidpatienter. Sjukhustiden blev 4 dagar kortare än för de som fick placebo. I snitt kunde de personerna som fått Remdesivir lämna sjukhus efter elva dagar. I beräkningarna såg forskarna att de som fick det experimentella läkemedlet överlevde i högre grad, men resultatet gick inte att bevisa vetenskapligt. Remdesivir får användas vid behandling av covidpatienter inom sjukvården i USA under coronakrisen, enligt ett tidigare beslut som fattades första maj av det amerikanska läkemedelsverket FDA. Varför har inte läkemedelsverket godkänt? Om det beror på att det inte finns vetenskaplig grund blir jag besviken. När vi står inför något helt nytt borde det vara okej att experimentera mer. Hoppas också att inte behandlingsmisstag mörkas. Respirator är det rätt sätt? Misstag borde vara okej, det är så vi lär oss.

Johan Bynélius - 27 May 2020