Min investeringsfilosofi CAMP-B börjar med att välja bort alla bolag som inte har ett förutsägbart kassaflöde. Orsaken är att ett förutsägbart kassaflöde krävs för att jag skall kunna ha en åsikt om bolagets värde. Det är först när jag vet bolagets värde som jag kan utnyttja börskursen till min fördel. Jag använder kvantitativa modeller för att identifiera dessa förutsägbara bolag. Jag brukar kalla vår investeringsmodell Kvantimental. Giftermålet mellan Kvantitativ- och fundamentalanalys. De kvantitativa modellerna levererar potentiella köpkandidater på mitt bord. Mitt jobb blir sedan att gå på djupet för att se om bolaget klarar alla andra CAMP-B tester i ”mitt laboratorium”. Jag är en bolagsanalytiker till skillnad från en aktieanalytiker. Jag analyserar -konkurrensfördelen -affärsmodellen -ledningen -kapitalallokeringsförmågan -”pricing power” -lönsamheten -framtida efterfrågan -potentialen De flesta bolag på börsen har låg förutsägbarhet. Jag anser att jag själv och majoriteten av alla andra investerare har svårt att sätta ett värde på dessa bolag. Jag uttalar mig aldrig om dessa bolag. Jag har ingen negativ syn på dessa bolag utan det är snarare så att jag inte har någon åsikt alls.

Johan Bynélius - 23 Jun 2020