Vi lever i en ovanlig tid. Tidigare var det små företag som var de innovativa erövrarna som tog etablerade aktörers marknadsandel. Idag är det inte bara de små som är innovativa utan många stora bolag som är erövrarna. Det är de stora bolagen som åstadkommer de största förändringarna. Stora bolag som trotsar ”tynglagen” och växer snabbar och längre än vad aktieanalytiker får in i sina DCF-modeller. En stor anledning till denna utveckling är att det är data som skapar möjligheter. Det krävs mycket data för att kunna få ett försprång. Det är svårt för ett litet bolag att få tillgång till all data som krävs. Alphabet/Google är ett exempel på ett stort företag som gynnats av sin datamängd. De kan tack vare den ge sina annonskunder mer träffsäker reklam som i sin tur leder till nöjd kund. Nöjda kunder leder till ökad omsättning. Alphabets siffror visar det. Ovanstående fenomen visar också hur ologiskt det är att begränsa sitt investeringsmandat. Om du tex är en småbolagsförvaltare missar du denna utveckling eftersom du är förbjuden att köpa stora bolag.

Johan Bynélius - 11 Feb 2020