Hur tänker investerare med långsiktigt kapital som köper obligationer? Om vi antar att du står i valet och kvalet mellan att investera i en företagsobligation eller att investera i ett företag direkt (köpa aktien) samt antar att du inte är kortsiktig, vad skall du välja? Varför skulle du då köpa företagsobligationen? Jag ser inte varför. Ägarna som valt att emittera företagsobligationerna har mer kompetens och insikt än du om bolaget de leder. De väljer att emittera obligationerna för att det är ett mycket billigare sätt att finansiera sina investeringar än om de skulle finansiera sig genom att ge ut fler aktier. Vill du då vara den som bara får en begränsad del utav uppsidan eller vill du istället köpa aktier i bolaget som kommer stärkas av investeringen som du hade varit med och sponsrat om du köpt obligationen.

Johan Bynélius - 18 Dec 2019