Small is beautiful — bra regel

En valp är finare än en vuxen hund. Ditt barn är finare än vad du är. Konglomerat (företagsbuketter, Danaher, Berkshire, Investmentbolag) som är intressanta att investera i följer ett bestämt mönster. Från början tjänar de sitt kassaflöde från en verksamhet som inte kräver stora investeringar. Början följs av en period där de köper upp andra bolag till attraktiva värderingar (priser) samt effektiviserar verksamheten. I takt med tiden är de tvungna att betala dyrare multiplar (pris på vinsten) för allt större uppköp eftersom konglomeratet växt sig så stort och det finns fler intresserade köpare på högre nivåer. De högre uppköpskostnaderna leder till lägre avkastning. De får också allt svårare att återinvestera det fria kassaflödet (cash som blir kvar efter investeringar) till en hög avkastning. Ju längre tiden går, desto mer liknar avkastningen börsens genomsnittliga. Det här är ett exempel från en viss bolagstyp men mönstret återfinns i de flesta typerna av bolag. Det är i regel enklare att få till en hög avkastning på investeringen i mindre bolag än hos giganterna. Små bolags värderingar förstörs med tiden av alltför stora inköp – därför presterar de bästa förvaltarna som bäst medan de är små. Små förvaltare är finast.

Johan Bynélius - 25 Mar 2019