Självklart! Din hjärna skulle säga till dig att snabbt ta dig upp från vattnet. En signal går direkt till amygdala (hjärnans centrum för risk och rädsla). Amygdalan reagerar blixtsnabbt och får upp dig ur vattnet. Samtidigt går en signal i en lång loop till din logiska del av hjärnan. Denna del analyserar faran ur ett mer medvetet logiskt perspektiv. Det här delen av hjärnan talar om för dig att du i själva verket befinner dig i en hajbur som separerar dig från hajen. Du har dock redan kastat dig upp på båten. Ur ett överlevnadsperspektiv är det bättre att reagera på en falsk signal än att missa att reagera när faran är verklig. Känslodelen av hjärnan är gjord för att övertrumfa den logiska delen av hjärnan. Du är mer benägna att fatta känslomässiga beslut när: Du har tidspress eller mycket står på spel (hajexemplet) Problemet är dåligt formulerat och komplext Informationen är inkomplett Målen är dåligt formulerade Om du vill fatta beslut med den logiska delen av hjärnan utgör ovanstående kriterier en bra checklista. Fatta inga beslut förrän du eliminerat ovanstående hinder. Samma sak gäller vid börsras.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019