Självklart!

Din hjärna skulle säga till dig att snabbt ta dig upp från vattnet. En signal går direkt till amygdala(hjärnans centrum för risk och rädsla). Amygdalan reagar blixtsnabbt och får upp dig ur vattnet.

Samtidigt går en signal I en lång loop till din logiska del av hjärnan. Denna del analyserar faran ur ett mer medvetet logiskt perspektiv. Det här delen av hjärnan talar om för dig att du befann dig I en hajbur som separerade dig från hajen. Du har dock redan kastat dig upp på båten.

Ur ett överlevnadsperspektiv är det bättre att reagera på en falsk signal än att missa att reagera när faran är på riktigt. Känslodelen av hjärnan är gjord för att övertriumfa den logiska delen av hjärnan.

Du är mer benägna att fatta känslomässiga beslut framför logiska när:

Du har tidspress eller mycket står på spel (Hajexemplet)

Problemet är dåligt formulerat och komplext

Informationen är inkomplett

Målen är dåligt formulerade

Du måste interagera med andra

Om du som jag vill fatta beslut med den logiska delen av hjärnan är ovanstående en bra checklista. Fatta inga beslut förrän du eliminerat ovanstående hinder.

Börsras? – same same…

Johan Bynélius - 06 Oct 2020