Tänk er affärsmodellen som en häst och ledningen som jockeyn som skall rida hästen. Den bra affärsmodellen(hästen) gör det enkelt för ledningen ( jockeyn). Alla beslut blir enkla enkla att fatta och affärsmodellen( hästen) gör jobbet åt ledningen( jockeyn). En dålig affärsmodell(häst) ger ledningen(jockeyn) alla möjliga typer av problem. Jag själv söker bra affärsmodeller(hästar) framför bra ledningar (jockeys) För att slippa kommentarer om att ledningen minsann är viktigt vill jag poängtera att det bästa är SJÄLVKLART att ha både en bra häst och en bra Jockey. Det finns också ett fåtal ledningar( Jockeys ) som kan skapa bra affärsmodeller (hästar). Dessa investerar jag gärna i! Några exempel på ledare som skapat starka affärsmodeller: Bill Gates Jeff Bezos Ray Kroc Sam Walton Estee Lauder Henrik Nordström

Johan Bynélius - 07 May 2020