Skall du köpa ett billigt bolag som har har högt kassaflöde/EV idag, men som inte växer eller skall du köpa ett bolag som har lågt kassflöde/EV men växer. EV= bolagsvärdet rensat från skulderna/kassan. En anledning till att Valuebolag går sämre än growth är på grund av den låga räntan Ett kassaflöde långt fram i tiden värderas högre när det diskonteras tillbaka till idag om räntan är låg. Om räntan är hög är samma kassaflöde mindre värt. Valuebolagen kommer bli mer intressanta när räntan stiger.

Johan Bynélius - 29 Jun 2020