Den blir trött och måste få vila. Vi genomför ett experiment: Vi delar in dig i olika grupper. I grupp 1 så får du kolla dina aktiekurser varje dag. I grupp 2 är du endast tillåten att titta på bolagens kvartalsrapporter och årsredovisningar. Kurserna får du bara kolla en gång per år. Hur tror du att du skulle klara en börskrasch i de olika grupperna? Om du varit i grupp 1 så vet jag att din självkontroll kommer att försvagas för varje dag som börsen minskar i värde. Din självkontroll kommer sakta men säkert att brytas ner. Du kan inte lita på din självkontroll eftersom den blir svagare av ”tyngden” den måste bära. I grupp 2 så köper du bolag till aktiekurser som är mycket lägre än det värde du räknar ut att bolaget ska ha. Om du köpt rätt bolag så kommer de fortsätta att öka sin vinst och kassaflöde i takt med en sund balansräkning. Din självkontroll belastas bara vid de kvartal som bolaget får tillfälliga problem och du förstår varför har du styrka att stå emot. En befolkning bestående av enbart aktieanalytiker skulle ändå begå misstag och anledningen är svag självkontroll.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019