Tyskarna började tapetsera med pengar och använda dem som skrivpapper. 1) Valutan måste ha ett underliggande värde. Tidigare var valutor kopplade till guld. Guld hade ett värde därför hade valutan ett värde. 2) Lander som trycker valutan måste ha möjlighet att beskatta medborgarna så att de kan betala sina skulder. 3) Landet som trycker valutan måste kunna få in kassaflöde genom att ge ut obligationer. 1) Idag har inte valutorna något underliggande värde 2) Länderna har alltför stora skulder så beskattningen av medborgarna räcker inte. 3) Länderna som trycker valutan kan inte få tillräckligt med kassaflöde eftersom räntan är så låg. Några av inflationens effekter var en enorm omfördelning av förmögenheter och en utarmning av stora befolkningsgrupper. Hyperinflationen anses ha spelat en viss roll för Weimarrepublikens undergång. Medelklassen tappade förtroendet för det demokratiska statsskicket. Låg produktivitet, höga statliga utgifter, brist på varor. Alla blir lidande under en period av hyperinflation. I det scenariot är bankonto värdelöst, du skall belåna upp dig så mycket du kan, låsa räntorna samtidigt som du köper så mycket aktier/fastigheter du kan. Förslagsvis äger du även guld.

Johan Bynélius - 16 Apr 2020