Simplicitet > Komplexitet

Vilken dussinperson som helst kan göra det simpla till något komplext. Det krävs en kreativ person för att lyckas göra det komplexa till något enkelt. Enkla förklaringar är dessutom mer sannolika än komplexa förklaringar. Istället för att lägga massa tid på att försöka bevisa komplexa samband skall du istället söka förklaringar som har minst antal rörliga delar. Det är anledningen till att jag inte fokuserar något på makro. Makro är extremt komplext med oändligt antal rörliga delar. På 70-talet upptäckte astronomen Vera Rubin att planeterna i Andromeda Galaxen inte rörde sig enligt Newtons 3 rörelselagar. Gravitationen borde påverkat kropparna som var nära att röra sig snabbare och påverka planeterna längre bort i mindre omfattning så att de rörde sig långsammare. Rubin observerade tvärtemot Newtons teori att kropparna fick snabbare fart när de befann sig lång borta. En komplex förklaring är att Newtons lagar inte fungerar just där. En enklare förklaring är att föreställa sig vad du behöver lägga till för att planeternas rörelsemönster ska förklaras. Mörk materia kan inte observeras. Om du tänker dig att det finns mörk materia i Andromeda G. så är det inte konstigt att deras gravitation attraherar planeterna så att planeterna rör sig snabbare längst ut.

Johan Bynélius - 23 May 2019