De har referal partners som fungerar som inkastare av kunder

De har theme designers som gör ”look and feel” till Shopifys butiker.

De har app developers som utvecklar ekosystemet.

De har trejdeparts leverantörer av logistik.

Alla dessa stakeholder konkurrerar med varandra och ökar utbudet av tjänster i Shopify ekosystemet samtidigt som de alla jobbar för ett gemensamt intresse. Vad?

Ju mer framgångsrikt Shopify konceptet blir som helhet desto mer växer Shopify kakan för alla inblandade parter.

Cores framgång leder till att Merchant Services blir en bättre produkt, vilket i sin tur leder till mer försäljning vilket leder till ett mer framgångsrikt ekosystem. Positiv spiral in action!

Lite som en vargflock konkurrerar i flockhierarkin samtidigt som alla i flocken tjänar på att fälla så många byten som möjligt..

Vackert!

Johan Bynélius - 31 May 2021