Samspelet mellan investeringspotential, hög avkastning och kapitalallokering är särskilt vackert. Investeringspotential kräver att bolaget kan ”celldelas” och att det finns en stor outnyttjad marknad att växa in i. Hög avkastning kräver att bolaget har förmåga att höja priset snabbare än inflationen. Krävs ”Pricing Power”. Det krävs också att bolaget har en bestående konkurrensfördel så att de kan hålla sin marginal och omsättningshastighet. Kapitalallokering kräver disciplinerad och allokeringskompetent och ägarorienterad ledning. Bolag som har både investeringspotential och duktiga kapitalallokerare är något helt annat och betydligt bättre än det vi kan läsa gällande utdelningsbolagen som lyfts fram i dagens tidning (DI). Å andra sidan vore det konstigt om lilla Sverige som står för mindre än 1% av världens ekonomi skulle ha massor av världens bästa bolag på sin börs.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019