Finansiella konstruktioner är intressanta. En DCF-analys som använder WACC tycker idag att du skall kräva mindre avkastning från ett belånat bolag allt annat lika. Om Corona blir utdraget skall det bli intressant att följa alla dessa högbelånade, “lågriskaktiers” utveckling. En karta över Vendelsö utanför Stockholm passar illa på Sävar utanför Umeå. Finansiella konstruktioner passar på samma sätt illa med verkligheten vissa tillfällen.

Johan Bynélius - 15 Apr 2020