Om du vill göra en korrekt bolagsanalys behöver du först förstå vad det är du analyserar. Annars får du inte ut något av din analys. Jag har en tumregel: Om du inte kan förklara på ett enkelt sätt — så har du inte förstått det själv. Ta följande text: 1) “Om banken skulle justera upp sina PD estimat till en rimlig nivå inom exponeringsklass företag…” Jämför sedan med den här texten: 2) “Om banken skulle ändra sina beräkningar gällande sannolikheten för att bankens företagskunder går i konkurs…” Det är samma innebörd. Vad har det med investeringar att göra? Om ett företag inte kan kommunicera tydligt nog så hoppar jag över att analysera det bolaget. Om ledningen inte kan förklara det på ett enkelt sätt för mig så har de inte förstått det själva. Varför ska jag investera i ett bolag som inte har en aning om vad de sysslar med?

Johan Bynélius - 22 Mar 2019