Om du är otränad så är det inte så. Då kommer du bli betydligt mer nedstämd när du förlorar 10 000 kr. Vad gör det? Det kommer leda till att du blir alltför feg när du bränt dig. När dina aktier rasat i värde är det stor risk att du sticker huvudet i sanden istället för att investera när aktier är billiga.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019