De som fokuserar på processen istället för utfallet.. drar till sig framgång … Det stämmer för alla andra områden i livet. (även investeringar) Om processen är noggrannt utformad, praktiserad med uthållighet och beslutsamhet så kommer sannolikheten att du uppnår det du vill i livet att öka avsevärt.

Johan Bynélius - 19 Sep 2019