De bolag som ger bäst avkastning på lång sikt är oftare dyra längre tid än de är billiga. De bolag som gång på gång överträffar förväntningarna på marknaden är kanske från början billiga när de överträffar förväntningarna men när de fortsätter att överträffa förväntningarna så blir de oftast dyra. När du köper ett bolag för första gången har du nytta av din värderingsmodell. Nu äger du ett bolag som överträffat förväntningarna och blivit ett dyrt bolag. I det läget blir det viktigare att förstå bolagets affärsmodell än att grotta ner sig i värderingen.

Johan Bynélius - 20 Feb 2020