I tanken är din idé i flytande, abstrakt form som skrivandet kristaliserar och gör till fast form. Den fasta formen går att ta på och den är inte längre suddig utan kristallklar.

Skrivandet öppnar också upp dammluckorna. Gör så att ideer flödar. Om ideer flödar så kan de t om ändra dina tidigare starka uppfattningar, likt vatten formar en sten om tid ges.

Har du någon gång sökt den perfekta lyssnaren? Skriv. Du talar och pappret som lyssnar har mer tålamod än någon du tidigare mött.

Jag har ingen fakta att belägga det men jag tror de bästa investerarna skriver mycket. Jag tror faktiskt att de bästa inom varje område skriver mycket.

Johan Bynélius - 10 Feb 2021