Till exempel om du investerar i index eller fond i fond… Orsaken är att det tar för lång tid att tvätta rent 100 bolag i din analys. Exempel på smuts du måste tvätta bort för att se det “rena” bolaget’ Extraordinära intäkter och kostnader Lån, Goodwill, Pensionskostnader, Optionskostnader, Avskrivningar och tillgångar utanför balansräkningen.

Johan Bynélius - 05 Jul 2020