Om jag bestämde i Sverige så skulle jag stifta en lag som gjorde det omöjligt att köpa och sälja aktier som man ägt kortare tid än 5 år. Den lagen skulle med tiden skapa mycket mer värde än alla andra lagar som stiftats i Sverige tillsammans. Jag stiftar inte lagarna i Sverige, tur det tänker några av er…. Jag bestämmer dock över min förvaltning, Spetsförvaltningen. Kunder som inte har minst 5 års horisont är inte välkomna. Varför? De riskerar skada Fairs rykte om de säljer i förtid och skyller sin inkompetens/feghet på Fair. Bolags underliggande värde visar sig i börskursen över en 5 års period. Under en kortare innehavstid än 5 år kan börskursen går hur som helst. Kunderna som har kortare horisont är därför troublemakers. De är kunder som jag inte vill ha. För att avskräcka dessa från att bli kunder instiftade jag en uttagsavgift. Har du varit kund under 1 år får du betalat 5%, 2år =4%,etc och över 5 år = 0%. Avgiften fyller två funktioner. För det första motar jag kortsiktiga Olle i grind och för det andra skyddar jag kunderna från att hoppa av före vi nått vår destination. Om du har legitimit skäl gör jag självklart undantag från regeln. Om du däremot är kortsiktig eller orolig för turbulensen får du ingen pardon. Fler borde kvalificera sina kunder.

Johan Bynélius - 07 May 2020