Om det benet är riktigt duktigt på att dribbla och skjuta men det andra benet är amputerat blir det ändå ingen bra helhetsbedömning när du bara ser till ena benet.

Ändå hör jag många ogilla bolag enbart grundat på deras låga marginal utan att det andra benet dvs omsättningshastighet på varorna diskuteras överhuvudtaget.

Ett bolag med 1% i marginal med en omsättningshastighet där varorna omsätts varje dag är ju (allt annat lika) bättre än ett bolag med 50% marginal där varorna omsätts en gång per år.

Ibland tror jag vårt samhälles ökade infomationsmängd förstår vår förmåga att tänka. Vi tvingas fatta snabbare beslut för att hinna med. Då blir tänket ytligare.

Såg en tweet där en person frågade varför en aktie som gått upp 1000 procent inte gick ner 1000 procent till sin ursprungsnivå. Han frågade också varför en aktie kunde gå upp 10000 procent men bara ner 100 procent.

Befriande att han vågade fråga men sorgligt att vårt utbildningssystem inte lyckats fånga upp honom.

Eller.. kan boven vara all meningslös information som öser över oss. Den gör att vi missar det som är viktigt.

Eller… kan boven vara att vi blivit Pavlos hundar. Tränade att ta in fel info?

Johan Bynélius - 18 Jan 2021