Du konsumerar inte 400 pengar och hoppas att din lön ökar. Det jag skrev ovan är sunt förnuft. Ändå ser jag försäkringsbolag som lovar 400 pengar i avkastning trots att deras obligationer bara ger 100 pengar. För att komma till 400 pengar så har de tagit mer och mer positioner i high yield. De hoppas att de når avkastningen. De borde istället lova 100 pengar. Om du inte tål aktiesvängningarna. Då får du nöja dig med 1% i ränta hos någon nischbank. Du skall inte gå på någon säljares snack om att du kan köpa denna högavkastande obligation till samma risk. Genom att inte rätta maten efter matsäcken kommer du må illa till slut.

Johan Bynélius - 11 May 2020