Ni som är mina kunder måste dock hålla er lugna på vägen. Det kommer nämligen alltid finnas saker att oroa sig för. Det kommer vara geopolitiska kriser, Brexit, handelskrig, övervärderad börs etc etc. Ni har givit mig ansvaret att parera alla dessa kriser och händelser eftersom jag är proffs på det i jämförelse med er själva. Det tar jag på största allvar. När jag tänker på dessa omvärldsfaktorer och hur de ska hanteras så tänker jag på min första resa till Grand Canyon. Jag åkte buss och busschauffören frågade oss om vi tyckte det var lite läskigt att det var ett stup på 900 m på vår högra sida. Oroa er inte, sa han då. Gör som jag. Blunda! Jag säger som honom. Gör som jag. Blunda. Skämt åsido. Det ligger allvar i min berättelse. De faktorer som är viktiga men oförutsägbara, tex utfallet av handelsavtal, ska varken du eller jag lägga någon energi på alls. Vi ska blunda. Det finns alltid saker att oroa sig för så ignorera bruset. Jag har köpt bolag till er som är ”antifragile”. Bolag som klarar konjunktursvängningarna bättre än andra bolag. Det är så jag skyddar er och ger er mervärde. I rädslan: Zooma ut -> tänk att det kunde varit värre.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019