Hur tidigt ska du vara på flygplatsen inför en resa? Du får ett par exempelval. • Val 1: Anländer 2h före avgång, missar 2% av resorna. • Val 2: Anländer 1,5h före avgång, missar 5% av resorna. • Val 3: Anländer 1h före avgång, missar 15% av resorna. Om du missar ditt plan så är det mycket värre än att vänta på flygplatsen. Låt oss anta att du tycker att det är 6 gånger jobbigare. Då kostar ett missat flyg 6 nyttopoäng. Låt oss anta att en bortslösad timma på flygplatsen har ett värde av -1 nyttopoäng. I val 1 översätter vi två timmar av din tid till -2 nyttopoäng, men sannolikheten att du missar ditt plan måste också vägas in. 2% sannolikhet gånger -6 nyttopoäng ger -0,12 nyttopoäng. Första valet ger oss en nyttopoäng på -2,12. I val 2 summerar du ihop -1,8 nyttopoäng (-1,5+(-6*5%) I val 3 summerar du ihop -1,9 nyttopoäng ( -1+(-6*15%) Bästa valet om du är logisk är med andra ord att komma 1,5 h före avgång. Samma princip gäller när du investerar. Om du inte riskerar din insats riskerar du ditt sparmål. Bostadspriserna har ökat i snitt 750% de senaste 20 åren. Har du haft en lägre avkastning är du idag fattigare än för 20 år sedan om du ska köpa bostad.

Johan Bynélius - 25 Mar 2019