I vilken cykel är vi idag? -Börsnedgång.- Bolag med låg vinstkvalité, höga värderingar och dålig balansräkning kommer vara de bolag som går sämst jämfört med index. -När börsnedgången kapitulerar och byts till ett snabb rally – År 2002/2003 och 2009/2010. Guldålder för skräpbolag. De bolag som alla undvek som pesten. De går kraftigt upp under denna period. -Efter “bear rallyt”- Då har vi en lång långsam uppgång som är en guldålder för billiga bolag med låga värderingar. -Mitt I börsuppgången- År 2018-2019 då når börsen sin normala värderingsnivå. Tillväxtbolag blir det som är efttertraktat. Investerare kommer föredra bolag som kan växa samtidigt som de behåller eller ökar sin avkastning på tillgångarna. (ROA) Billiga bolag underpresterar under denna period. Billiga aktier förblir billiga medan högkvalitetsbolag får högre och högre multipel. -I kraftig börsuppgång.- År 1907,1929, 2000,2007. Värderingar har ingen betydelse. (Tänk Svenska fastighetsaktier, Tesla,Bynd,OverStock) Börsen jagar momentum. Teknisk analys styr. Vinst tillväxt försäljningstillväxt är det viktiga, inte värderingen. Bolag med låg vinstkvalité kommer gå bra om de visar omsättningstillväxt och vinsttillväxt. Logik finns inte på marknaden.

Johan Bynélius - 10 Feb 2020