Vissa bolag har tillgångar som skrivs av trots att värdet på tillgångarna ökar varje år. Dessa bolag får en bokföringsteknisk avskrivningskostnad som sänker vinsten. Det resulterar i att P/E-talet blir konstlat högt. Ett exempel på ett sådant bolag är American Tower. Ett bolag som satsar en stor del av sitt kassaflöde i nya investeringar för att i framtiden öka kassaflödet är skyldiga att bokföra dessa investeringar som en kostnad i resultatet, vilket sänker vinsten. P/E-talet blir då konstlat högt. Exempel på sådana bolag är Visa, Mastercard och Amazon. Ett företag som har ett lågt P/E-tal skulle kanske ha ett mycket högre P/E-tal vid en korrekt resultaträkning, eftersom bolaget lever på lånad tid. Bolaget har en affärsmodell som är svag där en konkurrent kan komma och överta positionen. Då finns det inget P/E-tal som är tillräckligt lågt för att det ska vara värt att köpa.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019