Länge trodde vi människor att solen roterade runt jorden. Nu vet vi att jorden roterar runt sin axel och runt solen. Länge trodde vi människor att jorden var platt. Nu vet vi att jorden är rund. Länge trodde vi människor att bolagets värde roterade kring dess aktiekurs. Nu vet vi att aktiekursen roterar runt bolagsvärdet. Länge trodde vi människor att volatilitet/svängningarna i börskursen var risk. Nu vet vi att permanent förlust är risken. Nu vet vi att alternativkostnaden är risken. Ovanstående är inte så intressant. Det intressanta är att vissa tror att världen roterar kring dem. Det intressanta är att vissa tror att jorden är platt Det intressanta är att vissa dyrkar aktiekursen. Det intressanta är att finansbranschen fortfarande ser volatilitet som risk. Aggregationstillstånden för sanningen/verklighet är det verkligt intressanta.

Johan Bynélius - 14 Jan 2020