Nicholas Taleb talar om svarta svanar

Jag gillar “50 shades of grey” mycker mer. Alla svarta svanar går att förutse till viss grad. Var Covid-19 enklare att förutspå än tex 9/11? World Trade Center hade ju flera försökt sänka tidigare. Därför var 9/11 kanske inte en gråare svan? Vilka stora börshändelser skulle ni ranka som vara bland de gråaste av svanar och vilka händelser tycker ni marknaden borde förutsett? Vilka händelser har haft störst påverkan och vilka gråa svanar har påverkat minst? För att enklare minnas har jag bifogat ett par krascher.

Johan Bynélius - 28 May 2020