Byt ut aktie mot bolag så blir det enklare att besvara.

Jag äger gärna mina bolag för evigt. Säljer aldrig.
Om bolagen fortsätter att leverera, fortsätter ha kvar sin bestående konkurrensfördel, fortsätter att investera överskottet på ett kapitalklokt sätt, varför skulle jag sälja?

Om bolaget blir dyrt då? Det händer hela tiden att de bolag jag äger blir alltför dyra för att köpa men det är fullt normalt.

Ni har säkert massor av egna exempel på bolag ni aldrig borde sålt.

Jag investerade i Apple och Mastercard och sålde dessa när de blivit för dyra. Apple ångrar jag inte eftersom jag inte tycker bolaget fortsatt att leverera. Mastercard ångrade jag bitter.
Det var en stor avkastning jag missade för att jag sålde bara för att bolaget blivit dyrt. Det misstaget kommer jag inte göra om.

Johan Bynélius - 17 Dec 2020