När ska du behålla en underpresterande kapitalförvaltare?

När han har en tänkande strategi medan marknaden slutat tänka. Yacktman står till höger om mig. Han startade sin fond 1992. 1997 hade han 1,1 miljard dollar. Techbubblan började ta fart. Yacktman fortsatte investera på sitt gamla tråkiga sätt i undervärderade vinstdrivande företag. Fonden presterade så dåligt mot index att de flesta kunderna började ta ut sina pengar. År 1998 var det flera i styrelsen som ville byta ut honom. Tillgångarna I fonden minskade med -94% till 70 miljoner! Sedan följde år av utklassning. År 2000 +20% bättre än index År 2001 +31% År 2002 +33%. År 2008 +11% År 2009 +33%. År 2016 hade hans fond ökat till 17 miljarder dollar. Strategin? Han investerar i bra bolag som inte är cykliska och investerar bara i företag där kunderna har en kort köpcykel och där produktutvecklingscykeln är lång. Exempel är tex Pepsi (Frito-Lay) och Coca-Cola. Produkterna används dagligen oavsett hur ekonomin går. Bolagen behöver inte uppfinna nya produkter för att behålla kunderna. Coca Cola har tex sålt samma produkt under decennier vilket innebär att produktcykeln är lång. Han föredrar företag som kräver låg kapitalbindning för att växa. Bolag som genererar cash medan de växer.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019