1) När jag gjort ett misstag. Jag erkänner mina misstag innan de skadar mig ännu mer. I praktiken är det svårt att vara rationell och ärlig med sig själv när jag gjort ett misstag. 2) Om bolaget jag köpt växt upp till något annat än det jag blev attraherad av när jag köpte. 3) Jag hittar ett bättre alternativ. Här är det mycket enkelt att göra misstag. Du känner till bolagen du äger så bra att du börjat hitta fel på dem. Gräset är grönare på andra sidan och då är det frestande att byta. Rådet är att vara mycket försiktig med att byta. I mitt fall har jag sålt vinnare alldeles för tidigt för att de verkat dyra. Ett råd är att bara byta till en ny aktie om du är så pass säker så att du kan göra detta nya innehav till ett av dina största innehav. Hur kan jag vara så arrogant att jag kan säga att ett kvalitetsbolag som växer snabbt samtidigt är alltför dyrt? Om tillväxten är så bra att bolaget kommer fyrdubbla sitt underliggande värde på 10 år — är det då så farligt att aktien är 50% övervärderad? Vad har jag lärt mig av dessa misstag? Att mina värderingsmodeller bara ger mig en tvådimensionell bild av verkligheten medan verkligheten i själva verket har flera dimensioner och dessutom består av rörliga bilder.

Johan Bynélius - 25 Mar 2019